Małgorzata Truchta – Nowicka

Grażyna Małgorzata Ajnenkel

Dorota Kędzior

Renata Buczek

Daria Górkiewicz

Elżbieta Łuniewska

Anioły z Pracowni Twórczy Żar

 

Janina Jarosz – Walczakowa

Jagoda Słubik

Svetlana Volosiuk

Karolina Gorzelańczyk

Dorota Marciniak

Ewa Kantorczyk